Capsella bursa-pastoris (Herderstasje)

Capsella bursa-pastoris (Herderstasje) werkt bloedstelpend wat van pas komt bij (schaaf-)wonden die slecht genezen of als ‘eerste hulp’.