Koliek

Bekijk de producten

Koliek is alarmfase rood bij paardenbezitters. Het is een verzamelnaam voor hevige buikpijn, die meerdere oorzaken kan hebben. De symptomen van koliek bij een paard zijn niet willen eten, rollen, naar de buik kijken en ook schrapen met de voorbenen. Pijn door darmproblemen komt helaas veel voor. Meestal in het voor- of najaar. Bij iedere koliek geldt: zo snel mogelijk de dierenarts laten komen!

Er zijn meerdere vormen van koliek bij het paard, de oorzaken kunnen ook divers zijn:

  • Koliek door verstopping in de darm
  • Gaskoliek
  • Zandkoliek
  • Krampkoliek
  • Koliek door wormen

Koliek door verstopping van de darm

Op een aantal plaatsen zijn de darmen van een paard wat nauwer. Hier ontstaan eventuele verstoppingen, dat kan door het eten van stro, te zacht gras, te veel kuil, vlas of houtkrullen. Ook kan het zijn dat het paard koliek krijgt door een verstopping omdat het voer te droog is, of omdat er te weinig drinkwater voorhanden is. Een dikke prop verhindert de doorvoer in de darmen.

Een onderschat probleem zijn gebitsaandoeningen, waardoor een paard slecht kauwt en wat kan resulteren in koliek. Omdat het paard zijn hooi niet goed kan kauwen ontstaat er verstopping. Zorg dus voor regelmatige check van het gebit door een goede paardendierenarts-tandarts, ook bij de wat oudere paarden. Grote gewichtsafname is vaak een voorloper van een koliekaanval bij het paard. Geef een goede vegetarische olie door het voer en als het gebit van het paard niet meer optimaal functioneert, zorg dan 4x daags voor een goede slobber om koliek bij een paard te voorkomen. Zorg ook voor voldoende beweging: beweging stimuleert de darmwerking en helpt koliek bij een paard te voorkomen.

Gaskoliek

Een gaskoliek bij een paard ontstaat als gas zich ophoopt in de darmen. Het paard heeft enorme pijn bij deze vorm van koliek. Dat kan komen omdat er door een overschot aan suikerinname te veel gas wordt geproduceerd in de dikke darm. Ook kan er een teveel aan gas in de darm achterblijven door een gedeeltelijke blokkade door een draaiing of verstopping van de darm. Een paard kan ook een gaskoliek krijgen door het eten van bedorven of schimmelig voer.

Ook onvoldoende beweeglijkheid van de darmen kan een gaskoliek teweegbrengen. Dit kan bijvoorbeeld na een zware inspanning het geval zijn. Voeren vlak voor het rijden wordt daarom afgeraden!

Een aantal producten kunnen preventief werken. Een product met Psyllium zorgt voor een betere darmperistaltiek. Als er sprake is van een overdaad aan suiker kan een product wat zorgt voor glucose balans, dus een supplement dat de suikerstofwisseling ondersteunt, voorkomen dat een gaskoliek ontstaat. Fytotherapie in de vorm van Gastri-druppels ondersteunen het zelfregulerend vermogen en zorgen ervoor dat een paard met een gaskoliek zich sneller herstelt.

Zandkoliek

Een paard kan een zandkoliek krijgen door eten in de zandpaddock of op een kale weide zoeken naar eten, waarbij er te veel zand - kluitjes/wortels - mee naar binnen komen. Het zand blijft achter in de darm, door het gewicht zakt de darm een beetje uit en kan er een gedeeltelijke verstopping ontstaan. Door het nemen van een mestmonster en dit uit te wassen in een emmer water of in een plastic handschoen, kun je zien of je paard koliek heeft door zand. Niet altijd is dit zichtbaar, want zand wordt beetje bij beetje uitgescheiden, dus niet continu. Zandkoliek verraadt zich door een afwisseling van dunne mest en dan weer goede mest. Geef een goed Psyllium product bij vermoeden van zand en vul dit aan met een vegetarisch olie om koliek bij het paard te voorkomen. Natuurlijk is voorkomen het beste: zorg dat een paard niet te veel zand binnenkrijgt.

Krampkoliek

Het paard heeft koliek, buikpijn door het samentrekken van de darmspieren. Dat kan komen door verandering van voer, de overgang van hooi naar vers gras of andersom, verandering in het weer en drinken van te koud water. Ervaring leert dat een gebrek aan Magnesium hier ook aan bijdraagt. Magnesium, in de vorm van citraat, geeft de spieren de energie om te kunnen ontspannen. Een paard dat regelmatig Magnesium als supplement krijgt, heeft minder kans op een kramp koliek.

In tijden van stress is een paard meer gevoelig voor het krijgen van een krampkoliek. Door stress verandert de darmflora en kunnen krampen ontstaan. Geef ter voorkoming druppels of poeders voor het verminderen van onrust.

Koliek door wormen

Wormen en larfjes van wormen kunnen door de darmwand kruipen. Hierdoor kan de darmwerking afnemen met een koliek bij het paard als resultaat. Ook lintwormen kunnen de boosdoener zijn. Laat de mest van het paard regelmatig - eens per half jaar - testen op wormen en ontworm op basis van infectiedruk of resultaat van het mestmonster.

Bekijk de producten